LEP 2019 Logo contest

PortlandEsto.org

LEP 2019 Logo contest

Tuesday, February 13, 2018

LÄÄNERANNIKU EESTI PÄEVAD 2019 SÜMBOOLIKA KONKURSS

Tähtaeg tööde esitamiseks: 15. märts, 2018
Žürii : LEP juhatus
Võitja teatatakse kevadel 2018
Auhind : Tasuta LEP 2019 registratsioon ja päevade piletid $100 väärtuses

TINGIMUSED :
Embleemil peab olema:
• ürituse nimi LEP või Lääneranniku Eesti Päevad,
• aastaarv 2019 ja
• linna nimi Portland,

• soovitavalt ka rooma number XXXIV (kolmekümne neljas, LEP järjekorra number)
• Julgustame Portlandi sümboolika kasutamist (roos, jõed, sillad, mäed) ja/või eesti sümboolika kasutamist
• Embleemi kujundusest peab olema võimalik valmistada rinnamärk läbimõõduga u. 2.5 cm (üks toll), selleks võib olla tarvilik kujundust lihtsustada.
• Embleemi kasutatakse veebilehel, selleks võib lisada ka pealisriba (banner) disaini ja/või värvikombinatsioonid
• Lisaks võidakse embleemi kasutada ka kuulutustel, loosungitel, vimplitel, ning müügiks tehtud T-särkidel, õlle – ja veiniklaasidel, DVD plaatidel ning teistel kommertsiaalsetel esemetel, mis on seotud LEP 2019-ga
• Võitja embleemi kujundus kuulub Eesti Organisatsioonide Liidule Läänerannikul, kelle patronaazhi all päevi korraldatakse
• Juhatus jätab endale õiguse võitnud embleemi disaini teha muudatusi koostöös embleemi esitanud kunstnikuga
• Võistlustöö palume esitada vabalt valitud kujul. Kui töö on tehtud arvutil, palume võimaluse korral esitada vektorgraafika failina ning ka kõrge resolutsiooniga digitaalse pildi failina (tiff, png, bmp)
• Kuna võistlustööde hindamine toimub anonüümselt, siis palume posti kaudu saatmisel kunstniku nime ja kontaktandmed lisada eraldi lehel või kasutada pseudonüümi.

Eesti riikliku sümboolika kasutamisel on informatsiooni saamiseks kasulik tutuvuda https://riigikantselei.ee/et/riigi-sumboolika.
Võistlustöö(d) palun saata Kalev Sepale kasutades e-maili kalevs@comcast.net või postiga 15. märtsiks aadress:
Kalev Sepp

EMBLEM/LOGO CONTEST FOR THE WEST COAST ESTONIAN DAYS, PORTLAND 2019

Deadline for submittion of designs: March 15, 2018
Jury: The Board of LEP2019.
Winner will be announced in spring 2018
Contest prize: Free LEP2019 registration and your choice of event tickets up to $100 in value

RULES:

The emblem must contain the following information:
• The letters LEP or Lääneranniku Eesti Päevad (translation of the ‘West Coast Estonian Days’),
• the year 2019 and
• the city name — Portland,
• optionally the Roman numeral XXXIV (the 34th West Coast Days)

• We encourage using Portland symbols (rose, rivers, bridges, Mt Hood etc.) and/or symbols reflecting the Estonian heritage.
• The design will be used on a souvenir chest pin that will be approx. 1″ across its diagonal, the design may be modified to fit smaller dimensions.
• The emblem will be also used on the web page. Optionally, you can include a website banner design that includes the emblem.
• Additionally, the design may be used on billboards and banners displayed during the festivities, and on commercial souvenir items such as T-shirts, beer and wine glasses, DVD disks, etc., all associated with LEP 2019
• The winning design becomes the sole property of the Estonian League of the West Coast (Eesti Organisatsioonide Liit Läänerannikul)
• The board will have the right to propose changes to the design in cooperation with the author
• The submission can be in any form of original art form, possibly on the paper. If produced on the computer submit a vector graphics and high resolution digital image (tiff, png, bmp), if available.
• The judging by the board will be performed anonymously, so please use a pseudonym and provide your name and contact information on a separate piece of paper when submitting by regular mail.

For information about the Estonian official symbols and colors visit https://riigikantselei.ee/et/riigi-sumboolika.
Please send designs to Kalev Sepp by March 15th either as an email attachment addressed to kalevs@comcast.net or by mail:

Kalev Sepp

LEP 2019 Logo konkurss on lõppenud ja võitnud tööd võite näha LEP2019 websaidil http://lep2019.com.

Kolmapäev, 31.juuli – Wednesday, July 31, 2019

2:00 PM Registratsioon Registration
7:00 PM Avapidu — Tulge peole! Opening Celebration
9:00 PM Ööklubi – Kuld Lõvi ESTO Club

Neljapäev, 1.august – Thursday, August 1, 2019

8:00 AM EOLL koosolek EOLL meeting
8:30 AM Hommiku palvused Morning Prayers
9:00 AM Registratsioon Registration
9:00 AM Seminarid Seminars
9:00 AM Lasteprogramm Children’s Program
12:00 PM Rahvapidu Folk Picnic
6:00 PM Registratsioon Registration
8:00 PM Teater Varius — “Varius laulab” Theatre Varius — ‘Varius laulab’
9:00 PM Ööklubi – Kuld Lõvi ESTO Club

Reede, 2.august – Friday, August 2, 2019

8:30 AM Hommiku palvused Morning Prayers
9:00 AM Registratsioon Registration
9:00 AM Rahvatantsu üldproov Dance rehearsal
9:00 AM Seminarid Seminars
9:00 AM Lasteprogramm Children’s Program
12:00 PM Kooriproov Choral rehearsal
1:30 PM Sinodi koosolek Sinodi meeting
2:30 PM Teater Varius- “Lõbusad Estoonlased” Theatre Varius- “Lõbusad Estoonlased”
5:00 PM 100. juubeli pidu! Centennial Celebration!
8:00 PM Koorikontsert – UNISTUS/KIRDE RANNIK Choir Concert UNISTUS/KIRDE RANNIK
9:00 PM Ööklubi – Kuld Lõvi ESTO Club

Laupäev, 3.august – Saturday, August 3, 2019

8:30 AM Hommiku palvused Morning Prayers
9:00 AM Registratsioon Registration
9:00 AM Kooriproov Choral rehearsal
9:00 AM Seminarid Seminars
9:00 AM Lasteprogramm Children’s Program
12:00 PM Külaliskontsert – Savijalakesed Guest concert – Savijalakesed
1:30 PM Akadeemiline lõuna Academic luncheon
3:30 PM Laulupidu Song Festival
7:00 PM Ball Ball
7:00 PM Lastehoid Children care
9:00 PM Ööklubi – Kuld Lõvi ESTO Club

Pühapäev, 4.august – Sunday, August 4, 2019

8:30 AM Kooriproov Rehearsal
9:00 AM Registratsioon Registration
9:00 AM Kontsert jumalateenistus/Lõpetamine Worship Service/Closing Ceremony